Ejendommen er fra 1939 og blev købt af Erik Kristensen i 1982. Avls bygningerne er løbende blevet tilbygget, renoveret og nye bygninger er blevet opført.

I 1982 var den daværende maskinpark 2 traktorer og 1 mejetærsker.

Vi startede langsomt op med maskinstationen for at se om der var en kundekreds. Maskinstationen er stødt vokset og kan i dag tilbyde det meste markarbejde inden for grovfoder og planteavl.

​Vi har 4 fastansatte, en smed samt en del afløser i højsæsonen som er en del af vores faste team. Jeg står for planlægningen, kundekontakten og er også en del af teamet når sæsonen går igang.

Min kone Vera er ansat to dage på kontoret hvor hun tager sig af fakturering og økonomien.

 

Erik Kristensen

Erik Kristensen

Ejer af Bjolderupgård Maskinstation

Planlægning af maskinstationsarbejde, majssåning og snitning Claas 960

Vera Kristensen​

Vera Kristensen​

Deltid

Gift med Erik og Ansat to dage om ugen.

Søren Kristensen​

Søren Kristensen​

Afløser ved gyllekørsel.

Presning af halm og snitning med Claas 940 samt frakørsel og hjælp til opstart og værkstedopgaver.

Christian Ærenlund Jensen

Christian Ærenlund Jensen

Gyllekører

Gyllepilot kører med PG27, majsrensning, samt stakkørsel ved græs- og majssnitning.